Samburu, Kenya

Samburu, Kenya

Size: Approx 14"x10" Study SOLD

Masai Mara Matriarch

Masai Mara Matriarch

Drawing

Samburu with Guinea Fowl

Samburu with Guinea Fowl

Oil

Samburu with Dik Dik

Samburu with Dik Dik

Size: Approx 38"x30" Oil

Samburu

Samburu

Size: Approx 17"x13" Oil

Nakuru Lake

Nakuru Lake

Size: Approx 24"x20" Oil

Kenya